Rešenja

resenja1Osigurajte vredne imovine i smanjite rizik sa našim HD video nadzor rešenjima.

Video nadzor marketa je ne samo zaštiti imovinu od pretnji, već i učiniti osoblje i klijente sigurnim. Samim posedovanjem video nadzora psihološki se deluje i smanjuje broj krađa.

Zumiranjem na crte lica identifikujte kriminalce.

resenja2

Naša video nadzor rešenja daju vam neuporedive detalje na slici, omogućujući vam da zoom-om na lica dobijete kvalitete slike za prepoznavanje osumnjičenih i da sačuvate svoju imovinu.

Bolja pokrivenost, više detalja. Manji troškovi.

Naše IP kamere pružaju veću pokrivenst koristeći manji broj kamera, pružajući Vam više detalja uz manje troškove.

resenja3

Kontrola radnika, povećanje produktivnosti.

Najlakša, a najefikasnije kontrola radnika je upravo kroz video nadzor.
Sistem HD video nadzora se isplati u kratkom roku samo kroz povećanje produktivnosti radnika.

Obrazovanje

Praćenje obrazovnih objekata donosi posebne izazove.

Osiguranje učenika i smanjenje vandalizma je osnovna stvar koju IP video nadzor donosi.

Samim tim doprinosi smanjivanje u namerne štete nanete školskoj imovini, čini uštedu na renoviranju škole i školske imovine, čime je investicij aopravdana.

resenja4

Čini decu sigurnijom kako za vreme nastave tako i posle nastave u školskom dvorištu od raznih spoljnih uticaja.

Ugrađen sistem za detekciju pokreta može aktivirati alarm koji automatski šalje sliku osoblju zaduženom za obezbeđenje pružajući im precizne informacije u realnom vremenu prema kojima mogu bazirati odluke.

Mogućnost lake integracije sa policijskom stanicom zbog što veće zaštite učenika.

Rešenja IP video nadzora može omogućiti učenicima da prisustvuju predavanjima na daljinu, ako za tim ima potrebe.