Prednosti

 

Navešćemo neke prednosti IP video nadzora u odnosu na  analogni video nadzor.

razlika1
Veća rezolucija kamere pružiće vam više detalja. Megapixelne kamere pružaju mnogo veće pojedinosti koje omogućuju bolju identifikaciju i snimaju oko 20 puta više detalja.

ip_solution

Vrlo laka integracija u software druge namene, kao na primer:

✓ snimanje registarskih tablica,
✓ brojanje ljudi,
✓ povezivanje IP kamere sa fiskalnim uređajem,
✓ lako povezivanje i puštanje kamere preko interneta,
✓ integracija IP kamere na web sajt
✓ i mnoge druge prednosti od kojih je osnovna mnogo veća rezolucija u odnosu na analogne kamere.

  • Integracija IP kamera u postojeću lokalnu mrežu je vrlo jednostavna i nema potrebe za korišcenjem koaksialnih kablova.
  • Dovoljno je dodati lan kabl od svitch-a do nove IP kamere.
  • Možete dodavati nove IP kamere u video sisteme bez dodatne i skupe opreme koje bi ste morali koristiti u analognim sistemima, kao što je npr. menjanje snimača sa većim brojem ulaza itd.

razlika2

Svaka IP (Internet Protocol) kamera je, praktično, mali računar pod Linux operativnim sistemom.
IP kamera već u sebi poseduje alarm koji Vam šalje fotografiju na mobilni telefon.

razlika3